Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Krav Maga Respekt, z. s., IČ: 07694792, se sídlem Puškinská 566, 284 01 Kutná Hora (dále jen: „správce“).

Osobními údaji, které jsou návštěvníkem stránky https://kravmagarespekt.cz s jeho souhlasem správci poskytovány, se rozumí: jméno a příjmení, adresa, email a telefon.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás vždy prioritou. Požadujeme od Vás pouze výše uvedené osobní údaje, které nám poskytujete po udělení Vašeho souhlasu, a zpracováváme je k plnění Vámi objednané služby. Tyto osobní údaje jsou pro plnění smlouvy / služby nezbytné. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy/služeb mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • plnění služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem; jedná se o osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné poskytnutí služby (jméno a adresa, kontakt), bez poskytnutí osobních údajů není možné poskytnout služby,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v přiměřeném rozsahu. Zákonným důvodem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce služeb. Osobní údaje (jméno a email) budou zpracovávány a uchovávány automatizovaným způsobem v elektronické nebo písemné podobě na serveru poskytovatele našeho emailového klienta Mailchimp. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit kliknutím na odkaz v patičce kteréhokoliv emailu, který od nás dostanete, anebo tím, že nás kontaktujete na info@kravmagarespekt.cz.
 • Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Zákonným důvodem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.
 • Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

Vkládání komentářů

Pakliže návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 (pěti) let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Pokud návštěvníci přidají komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

S kým sdílíme Vaše údaje?

 • Příjemci osobních údajů mohou být osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování softwaru a ukládání dat a další související služby a zajišťující marketingové služby.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • S výjimkou služeb Google Analytics a Mailchimp (viz čl.výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 • Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a požádat o odstranění všech poskytnutých osobních údajů elektronicky na emailové adrese: info@kravmagarespekt.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Adresa: Puškinská 566, 284 01 Kutná Hora

Email: info@kravmagarespekt.cz

Tel: 721 143 141

Pověřenec na ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.